sociaal - rechtvaardig - innovatief

Aanpak mensenhandel moet concreter

woensdag 20 juni 2012

Aanpak mensenhandel moet concreter

"Veel goede voornemens, maar zonder goede en praktische implementatie dreigt deze strategie een lege huls te worden", zegt Emine Bozkurt namens de PvdA in het Europees Parlement. Vandaag presenteert de Europese Commissie haar strategie tegen mensenhandel aan het Europees Parlement. De strijd tegen mensenhandel is een Europese prioriteit. Wereldwijd zijn er 20,9 miljoen mensen verhandeld tussen 2002-2011, waarvan naar schatting 5,5 miljoen kinderen. De Commissie scherpt in haar strategie de huidige wetgeving aan.

Bozkurt: "Mijn voorstel om een EU-platform op te richten van maatschappelijke organisaties en dienstverleners die zich bezighouden met de strijd tegen mensenhandel heeft de Europese Commissie in de strategie verwerkt. Zo kunnen praktijkervaringen eenvoudiger worden uitgewisseld. Ook moet de aanpak in de verschillende lidstaten beter worden gecoördineerd."

Opvallend is dat waar de aandacht voor mensenhandel explosief is toegenomen, juist het aantal vervolgde zaken in de EU een daling laat zien. 1534 zaken in 2008, 1445 in 2009, en 1144 in 2010. "Er moet meer samenwerking en mankracht komen om de mensenhandelaren aan te pakken. Gezamenlijke onderzoeksteams die zich specifiek met zaken van mensenhandel gaan bezighouden en een versterkte samenwerking met EU-agentschappen zoals Europol en Eurojust zijn belangrijke stappen vooruit", zegt Bozkurt.

Bozkurt mist een aantal belangrijke elementen in de strategie. Er is te weinig aandacht voor de bescherming van slachtoffers. Vooral vrouwen en meisjes vallen in de handen van mensenhandelaars: 79% van de slachtoffers is vrouw (van wie 12% meisjes) en 21% zijn mannelijke slachtoffers (van wie 3% jongens).

"Onlangs was ik op werkbezoek in Amsterdam. De urgentie om nu echt werk te maken van de aanpak van mensenhandel werd mij tijdens dit bezoek nogmaals duidelijk. Ik sprak toen niet alleen met slachtoffers van mensenhandel, maar ook met justitie en verschillende hulporganisaties. Ook hier hoorde ik dat vooral de uitvoering en handhaving vaak moeizaam verlopen. Trainingen voor de rechterlijke macht en justitie zijn noodzakelijk", zegt Bozkurt. De meeste slachtoffers in Amsterdam komen niet van buiten de EU maar uit lidstaten zoals Roemenië, Bulgarije en Hongarije. Acties om te voorkomen dat deze mensen uitgebuit worden ontbreken.

"Daarbij hebben wij in het Europees Parlement juist opgenomen dat mensenhandelaars geraakt moeten worden waar het pijn doet, door ze het geld dat ze over de ruggen van slachtoffers hebben verdiend af te pakken. Ik mis dit volledig in de voorstellen van de Commissie", voegt Bozkurt toe.

Bron afbeelding: European Parliament Audiovisual