sociaal - rechtvaardig - innovatief

Partijlid over Europa: Henk Kool

vrijdag 16 maart 2012

Partijlid over Europa: Henk Kool

Elke maand vertelt een partijlid over zijn of haar betrokkenheid bij Europa. Verschillende personen passeren daarbij de revue: van actief politicus tot vrijwilliger en van wetenschapper tot niet-actief partijlid. Deze week: Henk Kool, wethouder Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie in Den Haag en lid van het Comité van de Regio's. “Europa is voor mij het ticket voor vrede, welvaart en de democratische rechtsstaat.”

Onlangs had u Judith Merkies op bezoek. Wat was de aanleiding daarvoor?

Judith en ik kennen elkaar al een beetje, ik denk sinds eind 2010. Ik consulteerde haar toen over mijn rapporteurschap voor het Comité van de Regio's over het Groenboek Aanbestedingen. Zij gaf een aantal nuttige wenken, maar omdat zij het erg druk had, konden we geen vervolgafspraak maken. Aanleiding om de banden weer aan te halen was het idee waar ik al een tijdje mee rondliep, namelijk om af en toe een Europarlementariër een dag te laten meelopen. Het was Wim van der Camp van het CDA al eerder goed bevallen. Judith belde mij een keer op en gaf duidelijk aan geïnteresseerd te zijn in meelopen. Prima plan: zij van de PvdA, ik van de PvdA. Zij heeft 5 maart de hele dag met de maandagstaven meegelopen: Staf Economie, Staf Europa, een workshop over milieu en Europa en een werkbezoek aan de Gemeentelijke Kredietbank.

Hoe beviel de ontmoeting? Zijn er afspraken of interessante plannen uitgewisseld?

Ik kan niet namens Judith spreken, maar de uitvoerige en buitengewone nuttige correspondentie na die dag maken wat mij betreft wel duidelijk dat het haar goed moet zijn bekomen. Laat ik verder voor mij zelf spreken. Tijdens de staf Economie kwam het internationale acquisitiebeleid van de gemeente Den Haag naar voren. Judith gaf met haar internationale ervaring nuttige tips over hoe we in Nederland als steden kunnen samenwerken.

Nuttig was ook de workshop over milieu en Europa. Judith vertelde dat er te veel in aparte regelgeving wordt gedacht en niet in samenhang en strategie, terwijl het Europees Parlement daar juist behoefte aan heeft. Ik ben geen doorgewinterde milieudeskundige, maar de milieumensen van de gemeente waren in hun nopjes met dit advies. Zij hebben dat gelijk vertaald naar een van de werkgroepen van Eurocities, terwijl de eveneens aanwezige burgemeester Van de Nadort van de gemeente Ten Boer (Groningen) gelijk aan de slag zou gaan om een concept-milieuadvies van het Comité van de Regio's aan te passen.

Verder hebben we uitvoerig van gedachten gewisseld over mijn rapport over aanbestedingen en mijn aankomende rapport over concessies, beide voor het Comité van de Regio's. Op grond van wat ik haar vertelde, wil Judith snel in overleg met de Tweede en Eerste Kamerfracties van de PvdA over de op handen zijnde Nederlandse wetgeving rond aanbestedingen. Naar mijn idee loopt Nederland namelijk achter de feiten aan: het maakt een nieuwe aanbestedingswet die met een jaar al weer achterhaald is vanwege de dan van kracht geworden nieuwe Europese Richtlijn Aanbestedingen. Kortom, over veel gesproken en nog beter: er liggen afspraken. Zoals deze: Judith en ik zien elkaar op haar hoorzitting over structuurfondsen op 16 april in Eindhoven.

Op welke manier bent u zelf betrokken bij de EU?

Met de val van het dictatoriale regime van Ceausescu in Roemenië was ik een van de eerste Nederlandse journalisten ter plaatse. Ik was daar voor NRC Handelsblad. Wat ik daar heb meegemaakt, heeft mij de diepe overtuiging gebracht, dat de Europese Unie iets heel bijzonders is. Een instituut, zo werd dat zeker toen in Roemenië gezien, dat een waarborg vormt tegen dictatoriale regimes en democratie tot de voordeur bij de mensen brengt. Samen met enkele anderen heb ik toen Stichting Transforma opgericht om de nieuwe toetredende landen ondersteuning te bieden bij de omvorming van hun instituten.

Toen ik in 2006 wethouder werd in Den Haag, wist onze Haagse man in Brussel al dat ik iets met Europa had. Hij meldde mij daarom alvast aan voor Eurocities en het Comité van de Regio's. Ik ben dus nu lid van het dagelijks bestuur van Eurocities en fractieleider voor de sociaaldemocraten in de Economische en Sociale Commissie (ECOS) van het Comité van de Regio's. Ik doe dat werk met volle overtuiging, want Europa is voor mij het ticket voor vrede, welvaart en borging van de democratische rechtsstaat.

Henk Kool, Den Haag, Europa, EU, PvdAWat is de betekenis van de Europese Unie voor de stad Den Haag?

Daar vraagt u mij wat! Hoeveel tijd heeft u nog? Alle gekheid op een stokje: De Europese Unie is van grote betekenis voor de stad. Den Haag is immers vestigingsplaats voor Europol, Eurojust, het Europees Octrooibureau en het onlangs opgerichte onderzoeksinstituut European Metropolitan Institute. De gemeente gebruikt daarnaast ten volle de subsidiemogelijkheden die de Europese Unie biedt: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Europees Sociaal Fonds (ESF) zijn gesneden koek voor ons. Zozeer dat Den Haag de overschotten van de EFRO-gelden uit andere steden krijgt toebedeeld.

Die gelden besteden we nadrukkelijk voor projecten die werkgelegenheid bieden, bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, startende ondernemingen en scholing. Via Eurocities en het Comité van de Regio's zit Den Haag ook nog eens op de goede plek om aan de regelapparatuur van de Europese Unie te draaien. En ik heb de indruk dat we dat redelijk succesvol doen. Zo heeft de Europese Commissie in haar concept-richtlijn aanbestedingen veel Haagse voorstellen overgenomen: minder bureaucratie, meer flexibiliteit en ook zoiets moois als het Haags aanbestedingspaspoort, waardoor ondernemers maar één keer per jaar hun geloofsbrieven hoeven te overleggen in plaats van bij elke aanbesteding. Stuk voor stuk hartstikke goede projecten die goed passen in ons lokale PvdA-beleid.

Wat zijn uw indrukken van de Europakoers binnen de PvdA?

Kijk, ik volg niet steeds heel precies wat de fractie in Brussel precies doet, want de stad moet immers ook nog worden bestuurd! Maar met dit gebbetje kom ik wel toe aan de echte vraag en het antwoord. Juist in de laatste maanden is de koers van de PvdA rond de eurocrisis behoorlijk helder voor het voetlicht gekomen. Dat is punt één. Prima zaak. Punt twee is dat zo nog eens heel scherp duidelijk is gemaakt dat de PvdA echt voor de Europese Unie is. En het is nog steeds hard nodig dat het hoe en waarom daarvan duidelijk wordt gemaakt aan de kiezers. De welvaart en het welzijn van de Europeanen zijn immers enorm toegenomen. In dat perspectief vind ik het onbegrijpelijk dat een land dat zo veel baat heeft bij diezelfde Europese Unie zo in zichzelf gekeerd is geraakt.

Het belang van de Europese aanpak wordt nog op een andere manier duidelijk. Landen als Griekenland, Portugal, Spanje, Hongarije, Bulgarije, de Baltische Staten, Polen, Tsjechië en Slowakije hebben namelijk één ding gemeen. Zodra de dictaturen in die landen waren gesneuveld, wilden de regeringen met de grootst mogelijke spoed lid worden van de Europese gemeenschap. Europa is een belangrijk instrument gebleken voor de ontwikkeling van een democratische rechtsstaat in deze landen.

Aan welke koers voor de PvdA binnen Europa geeft u de voorkeur?

De PvdA in Europa moet goed in de gaten houden dat steeds meer regelgeving van de Europese Unie de decentrale overheden raakt. Ik vind het daarom een goede zaak dat het initiatief van Judith om af en toe eens bij te praten met decentrale bestuurders wordt voortgezet. Doen. Ik wil er graag bij helpen. De decentrale PvdA-bestuurders staan er open voor. We hebben ook alvast een bescheiden wens voor de korte termijn: let erop dat de Nederlandse overheid de structuurfondsen niet voorbij laat gaan aan Nederland. We kunnen die middelen goed gebruiken.

Zorg ook dat de regelgeving voor decentrale overheden hanteerbaar blijft. Raadpleeg hen daarom ook, net als bij het aanbestedingsbeleid en concessies.

Op dit bericht kan niet gereageerd worden.