sociaal - rechtvaardig - innovatief

Europees Parlement stemt voor efficiënter energiegebruik EU-lidstaten

dinsdag 28 februari 2012

Europees Parlement stemt voor efficiënter energiegebruik EU-lidstaten

"Energie is te schaars en te duur om te verspillen", zegt Judith Merkies namens de PvdA in het Europees Parlement. "Het is in het belang van de koopkracht en onze economie dat we efficiënter omgaan met energie. We kunnen niet wachten totdat het te laat is. Een bezoek aan de benzinepomp maakt in deze dagen pijnlijk duidelijk hoe belangrijk efficiënt gebruik is en de komende jaren zal blijven." Merkies ziet een belangrijke rol weggelegd voor Europa aangezien de Nederlandse regering haar beloftes om meer aandacht te hebben voor energie-efficiëntie niet nakomt.

Het Europees Parlement stemde vandaag over de Energie Efficiëntie Richtlijn waarin verplichtingen worden opgelegd aan lidstaten. Bij de reeks maatregelen horen onder meer een verplichting voor lidstaten om jaarlijks 2,5% van hun gebouwen energie-efficiënt te renoveren en een verplichting voor distributeurs om jaarlijks 1,5% te besparen in verkoopvolume bij hun klanten. "Europa moet in 2020 minstens 20% efficiënter met energie om gaan dan in 1990 maar de lidstaten verzaken het om deze doelstelling concreet te maken. Daarom moet Europa ingrijpen en verplichtingen aan de lidstaten opleggen", aldus Merkies.

Er worden ook minder dwingende maatregelen opgelegd. "Voor slimme meters blijft de bevoegdheid bij de lidstaten om op basis van kosten-batenanalyse te kiezen voor een uitrol bij alle consumenten. Europa legt wel kwalitatieve voorwaarden op bij de installatie van slimme meters. Zo moet de privacywetgeving ook gerespecteerd worden.

Bron afbeelding: SXC / linder6580