sociaal - rechtvaardig - innovatief

Bestrijdingsmiddelen veiliger voor mens en milieu

donderdag 19 januari 2012

Bestrijdingsmiddelen veiliger voor mens en milieu

 "Bij onkruid en ongedierte wordt snel naar de spuitbus met bestrijdingsmiddelen gegrepen. Daar kunnen giftige en gevaarlijke stoffen in zitten. Er wordt daarbij niet genoeg nagedacht over de bijwerkingen van deze stoffen en de impact op de volksgezondheid en het milieu", aldus Judith Merkies, voor de PvdA in het Europees Parlement. "Slecht gebruik kan ook leiden tot wat we juist niet willen: resistente bacteriën."

Toch worden biociden in vrijwel elk huishouden of bedrijf gebruikt om schadelijke organismen te bestrijden. Denk daarbij aan insectenverdelgers, antibacteriële zeep of stoffen die beschermen tegen houtrot, zoals creosoot. Sommige biociden zijn ongevaarlijk, anderen hebben negatieve effecten op het milieu en de volksgezondheid.

Burgers beter beschermd

Vandaag heeft het Europees Parlement ingestemd met de herziening van de richtlijn over het gebruik van biociden. Er is een lijst opgesteld met goedgekeurde middelen. Stoffen die kankerverwekkend zijn, mutatie van genen bevorderen, verstorend werken op de hormoonhuishouding of op de voortplanting, zijn voortaan verboden, of alleen in zeer extreme situaties te gebruiken. Op de etiketten van de bestrijdingsmiddelen moet vermeld staan welke biociden er aanwezig zijn. Ook is er nu de verplichting om gebruikt nanomateriaal, dat zijn hele kleine deeltjes van bepaalde stoffen, te benoemen.

Bron afbeelding: SXC / barrysmith