sociaal - rechtvaardig - innovatief

De Europese Centrale Bank

donderdag 19 januari 2012

De Europese Centrale Bank (ECB) is een van de officiële instellingen van de Europese Unie. De ECB is verantwoordelijk voor het gemeenschappelijk beleid ten opzichte van de Europese gemeenschappelijke munt, de euro, en het uitvoeren van het monetair beleid voor de eurozone. Haar primaire taak is het handhaven van de koopkracht van de euro en daarmee de prijsstabiliteit in de eurozone. Het hoofdkantoor bevindt zich in Frankfurt am Main (Duitsland). De Italiaan Mario Draghi is de derde president van de bank. Voor hem bekleedden de Fransman Jean-Claude Trichet en de Nederlander Wim Duisenberg de functie.

De totstandkoming van de Economische en Monetaire Unie leidde in 1999 tot een gemeenschappelijke Europese munt, de euro, en een jaar eerder tot de oprichting van de Europese Centrale Bank. De ECB verving het Europees Monetair Instituut (EMI), dat tot op dat moment belast was met de voorbereiding van de komst van de euro.

De ECB werkt nauw samen met de centrale banken van alle 27 lidstaten van de Europese Unie. Samen vormen ze het Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB). Niet alle lidstaten hebben echter de euro als munteenheid. Daarom bestaat er naast het ESCB het zogenaamde Eurosysteem. Dit is een samenwerkingsverband van de ECB en de centrale banken van de zeventien eurolanden. Het Eurosysteem voert, als samenwerkingsverband, de centralebanktaken van de eurozone uit. De nationale centrale banken hebben de bevoegheid over het monetaire beleid overgedragen aan de ECB.

Hoofdtaken

De hoofdtaken van de Europese Centrale Bank richten zich op het:

  • het bepalen en ten uitvoer leggen van het monetair beleid van het eurogebied;
  • het verrichten van valutamarktoperaties;
  • het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten van het eurogebied;
  • het bevorderen van een goede werking van het betalingsverkeer.

Hiernaast heeft de ECB nog een aantal andere taken zoals het verzamelen van statistische gegevens en het onderhuden van relaties met relevante buitenlandse instanties, maar de hoofddoelstelling is het waarborgen van prijsstabiliteit in de eurozone, zodat de koopkracht van de euro behouden blijft.

De ECB heeft deze doelstelling kwantitatief gedefinieerd, zodat een ieder kan beoordelen of het beleid ten aanzien van de euro succesvol is. Prijsstabiliteit is gedefinieerd als, op de middellange termijn, een jaarlijkse stijging van de prijzen van onder, maar dichtbij de 2%.

Video over de eerste tien jaar van de euro

Onafhankelijk

De Europese Centrale Bank is volledig onafhankelijk. Het is, zoals de ECB zelf vaststelt, ''noch zichzelf, noch een nationale centrale bank, noch enig lid van hun besluitvormende organen toegestaan instructies te vragen aan dan wel te aanvaarden van instellingen of organen van de EU, van regeringen van lidstaten of van enig ander orgaan.'' De overige EU-instellingen en organen en de regeringen van de lidstaten verplichten zich ertoe dit te eerbiedigen en de leden van de besluitvormende organen van de ECB niet te beïnvloeden.

PvdA Europees Parlement over de Europese Centrale Bank

Thijs Berman, namens de PvdA in het Europees Parlement: ''De Europese Centrale Bank speelt een zeer belangrijke rol in het stabiel houden van de euro. De huidige financiële crisis laat zien hoe cruciaal de rol van de ECB is. De centrale bank leent nu goedkoop geld aan banken, omdat die door de financiële onrust elkaar geen geld meer durven te lenen. Dat klinkt onrechtvaardig na de enorme puinhoop die diezelfde banken hebben achtergelaten, maar zonder geld zijn we als burgers nergens. Zonder de ECB en de euro zouden we er momenteel veel slechter voor staan.''

Meer weten?

>> Bezoek de website van de Europese Centrale Bank
>> Ga naar de website van de Europese Unie

NB: deze tekst is deels ontleend aan bovenstaande websites

Op dit bericht kan niet gereageerd worden.