sociaal - rechtvaardig - innovatief

Soepele faillissementswetten voor innovatieve starters

woensdag 16 november 2011

Soepele faillissementswetten voor innovatieve starters

Nationale verschillen in afhandeling van faillissementen belemmeren een Europese interne markt. De omstandigheden voor vestiging van ondernemers zijn in Europa niet gelijk, onder andere door verschillen in belastingen en faillissementswetgeving. Lidstaten zijn zo elkaars concurrent op vestigingsklimaat. Het Europees Parlement stemde in met voorstellen om die faillissementsprocedures in de hele EU op elkaar af te stemmen. "Dit is bijzonder nuttig, maar het is jammer dat er geen expliciete aandacht is voor dergelijke procedures bij midden- en kleinbedrijf", stelt Judith Merkies, voor de PvdA in het Europees Parlement.

Het Europees Parlement wil hiermee enkele uitgangspunten aanleveren voor toekomstige wetsvoorstellen van de Europese Commissie. Merkies: "De Europese Commissie moet wel snel met concrete wetsvoorstellen komen. Voor startende ondernemers met innovatieve ideeën kan een gustige insolventieprocedure van groot belang zijn. Zij mislukken makkelijk enkele keren alvorens ze een echt succesvol bedrijf op poten kunnen zetten. Hiervoor moeten we aandacht hebben en ruimte creëren, anders wijken deze starters uit naar de Verenigde Staten, waar de wetgeving veel soepeler is."

Bron afbeelding: European Commission Audiovisual Service