sociaal - rechtvaardig - innovatief

Aandringen op betere bescherming van LGBT-vluchtelingen

vrijdag 21 oktober 2011

Aandringen op betere bescherming van LGBT-vluchtelingen

"Ik ben blij dat de Europese Commissie garanties geeft dat het in de toekomst gaat zorgen voor versterking van wetgeving ter bescherming van mensen die hun land ontvluchten omdat ze vervolgd worden op basis van hun seksuele oriëntatie", zegt Emine Bozkurt - voor de PvdA in het Europees Parlement. De Europese Commissie gaf vandaag antwoord op haar vragen over dit belangrijke onderwep.

Bozkurt stelde vragen naar aanleiding van het rapport 'Fleeing Homophobia' van de organisatie COC-Nederland en de Vrije Universiteit Amsterdam waaruit bleek dat er aanzienlijke verschillen zijn in de manier waarop de Europese landen asiel verlenen aan homoseksuele asielzoekers. Het onderzoeksrapport liet zien dat asielaanvragen beoordeeld worden op basis van vooroordelen. De PvdA’er heeft er bij de Europese Commissie op aangedrongen het beleid ter bescherming van deze vluchtelingen te versterken en lidstaten aan te spreken bij wanbeleid.

Asielaanvragen objectief en onpartijdig beoordelen

"Het is schokkend dat asielzoekers die zeggen homoseksueel te zijn maar zich niet "nichterig" genoeg gedragen, vaak niet worden geloofd. De Commissie zegt nu duidelijk dat lidstaten asielaanvragen moeten beoordelen met inachtneming van het recht van de asielaanvrager op een onpartijdige, individuele en objectieve beoordeling van zijn of haar verzoek", zegt Bozkurt.

De Europese Commissie geeft garanties dat het zal ingrijpen als wetgeving, verordeningen of systematische tekortkomingen in de praktijk van een lidstaat inbreuk maken op een bepaling die deel uitmaakt van het asielbeleid. Daarbij zal het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken de lidstaten helpen vaststellen wat de beste praktijken zijn voor het beoordelen van op seksuele orientatie gebaseerde asielaanvragen en helpen met de opleiding van nationale asielambtenaren op dit gebied.

Soms wordt door de autoriteiten zelfs aangedrongen de seksuele voorkeur maar beter discreet te houden in het land van herkomst. "Het is goed dat de Commissie zich voorneemt om hier werk van te maken en erop toe te zien dat praktijken van lidstaten niet indruisen tegen rechten van homo's die vluchten uit vrees voor hun leven. Daarbij mag niemand verwijderd of uitgezet worden naar een land waar een ernstig risico bestaat dat hij of zij, onder andere vanwege zijn of haar seksuele orientatie aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen wordt onderworpen", aldus Bozkurt.

Bron afbeelding: flickr / philippeleroyer